Bus stakingen

Geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen,

Deze week vinden er stakingen plaats in het regionale busvervoer. Deze stakingen zijn enige tijd geleden al aangekondigd. Dit betekent dat iedereen hiervan op de hoogte was/kon zijn. Wij gaan er dan ook vanuit dat leerlingen die getroffen worden door deze stakingen zelf een oplossing hebben gezocht om op tijd op school te komen. Die oplossingen kunnen uiteenlopen van halen/brengen (al dan niet gezamenlijk), fietsen (evt. met een geleende fiets), etc.

Mogelijk rijden de bussen wel, maar dan onregelmatig.

Absentie naar aanleiding van de stakingen kunnen wij helaas niet anders registreren dan ongeoorloofd.

Hartelijke groet,

Michael Scheffers
rector 

Media
  • maerlant.webshoot.sept.22-25 uitsnede
Nieuws
Bus stakingen
Verder lezen