Socrates

Het Socrates programma is een lesprogramma voor excellente leerlingen die uitdaging zoeken. Het biedt aan maximaal 24 leerlingen vanuit diverse basisscholen de mogelijkheid om kennis te maken met een door het Maerlant aangeboden lesprogramma. Onder excellente leerlingen verstaan wij leerlingen die een zuiver vwo-advies vanuit de basisschool ontvangen.
Het lesprogramma start in oktober na de herfstvakantie en loopt door tot aan de voorjaarsvakantie. Het lesprogramma vindt plaats op donderdagmiddag in het gebouw van het Maerlant. 

Ieder jaar wordt het programma geëvalueerd en bijgesteld, maar dit jaar bestond het programma uit 15 lessen van verschillende vakken. Voorbeelden hiervan zijn lessen wiskunde, waarin leerlingen aan de slag zijn gegaan met talstelsels. Vervolgens hebben zij drie lessen biologie, natuur- en scheikunde gevolgd waarin zij verschillende objecten hebben bekeken onder de microscoop. Bij scheikunde hebben zij een moord op het Maerlant opgelost door middel van stoffenonderzoek, waarbij de leerlingen leren over stofeigenschappen. Hierbij is onderzoek gedaan naar vingerafdrukken en er is een geheime gecodeerde boodschap zichtbaar gemaakt. Ook hebben de leerlingen lessen gevolgd met betrekking tot kunst, beeldende vorming, moderne talen en tot slot de klassieke oudheid.

De leerkrachten van groep 8 ontvangen na de zomervakantie een aanmeldformulier voor de desbetreffende leerlingen. Leerlingen worden via de basisschoolleerkracht aangemeld. 
Nieuws
Eerste schoolweek 24-25
Verder lezen