Examen informatie

De afsluiting van het voortgezet onderwijs in Nederland gebeurt volgens een heel dik besluit, het zgn. examenbesluit. Als volgens dit besluit alle vakken zijn afgerond en als totaal wordt voldaan aan de zgn. examennormen krijgt een leerling zijn diploma. Dit diploma geeft aan dat de opleiding in het voortgezet onderwijs goed is afgesloten maar geeft ook recht op toelating op de aansluitende vervolgopleiding.

Om uiteindelijk een diploma te behalen moeten er heel veel onderdelen worden afgerond. Een overzicht hiervan staat in de PTA's van de verschillende richtingen.

- De examensecretaris van HAVO en VWO is
  mw. M. v.d. Meulen m.meulen@maerlant.eu

- De examensecretaris van VMBO is
  dhr. A. van Erkel a.erkel@maerlant.eu

Actuele opmerkingen over de tentamens en examens staan hieronder:

- Belangrijke data 4BB/KB:
- Belangrijke data 4TL:
- Belangrijke data 5HA: 
- Belangrijke data 6VW: 

- Procedure ziekmelding tijdens toetsweek <klik hier>
- Diplomaregister DUO: wanneer je geslaagd bent, kun je je
  diplomagegevens online bekijken <klik hier voor de folder>