Programma's van Toetsing en Afsluiting

De PTA's - Programma's van Toetsing en Afsluiting - beschrijven wat de reglementen, regels en afspraken zijn die bij de examens in de verschillende afdelingen gelden. Het is belangrijk dat leerlingen en ouders goed kennis nemen van de PTA's.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de betreffende afdelingsleider.

De examensecretaris van HAVO is
mw. M. v.d. Meulen m.meulen@maerlant.eu

HAVO

 nu in 4 havo   PTA 4havo 21-22 <klik hier>
   
 nu in 5 havo  PTA 4havo 20-21 <klik hier>
   PTA 5havo 21-22 <klik hier>