Programma's van Toetsing en Afsluiting

De PTA's - Programma's van Toetsing en Afsluiting - beschrijven wat de reglementen, regels en afspraken zijn die bij de examens in de verschillende afdelingen gelden. Het is belangrijk dat leerlingen en ouders goed kennis nemen van de PTA's.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de betreffende afdelingsleider.

De examensecretaris van HAVO is
mw. M. v.d. Meulen m.meulen@maerlant.eu

 

 

HAVO

 nu in 4 havo  PTA 4havo 23-24 <klik hier>
   
 nu in 5 havo

 PTA 4havo 22-23 <klik hier>

 PTA 5havo 23-24 <klik hier>