Chromebooks

Op het Maerlant werken we met Chromebooks. Ons onderwijs is daarop ingericht. Niet bij elk vak is het Chromebook nodig, maar wel zo vaak dat je niet zonder kunt. 

Er zijn drie manieren om een Chromebook te verkrijgen: 

1. Ouders bestellen via the Rent Company (huren of kopen in combinatie met een verzekering: het Easy4u abonnement). Indien u hiervoor kiest, bestel dan vóór 31 juli 2022 in verband met tijdige levering voor het schooljaar 2022-2023. Meer informatie is te vinden in de webshop die the Rent Company voor ouders van leerlingen van het Maerlant heeft ingericht via https://easy4u.nl, de benodigde inlogcode voor het schooljaar 2023-2024 is: 6J2VAET .

2. De voorkeur van de school gaat sterk uit naar aanschaf via the Rent Company. Die Chromebooks zijn verzekerd en kunnen gemakkelijk gerepareerd worden indien dat nodig is. Toch kunnen ouders desgewenst zelf een Chromebook aanschaffen voor hun zoon of dochter.
Dit Chromebook moet dan voldoen aan de volgende specificaties:
* Google Chrome moet werken op het apparaat;
 * Het Chromebook moet voorzien zijn van een toetsenbord en van een draadloze kaart voor wifi-gebruik;
* De batterij moet minstens 8 klokuren werken zonder opladen.

3. De leerling leent (kosteloos) een Chromebook van school, waarbij geldt dat dit apparaat dagelijks op school moet worden opgehaald voor de lessen en moet worden ingeleverd na de lessen. Indien hiervoor gekozen wordt kan dat via een mail aan mevrouw Linda Schuck: l.schuck@maerlant.eu of schriftelijk via een briefje aan de leerlingenadministratie Maerlant, Postbus 104, 3230 AC  Brielle.

In de afgelopen jaren is gebleken dat de eerste mogelijkheid voor iedereen het prettigst werkt. Ouders mogen wel kiezen voor een eigen Chromebook, maar als er iets mee is, is een docent of de systeembeheerder van de school vaak niet in staat om zaken op te lossen.

Mocht u vragen hebben over het Chromebook, dan kunt u informatie inwinnen bij The Rent Company: Neem dan contact op met The Rent Company via 085 003 61 50 of mail naar help@rentcompany.nl. Ook kunt u een vraag stellen via de chat op www.rentcompany.nl