Waar Maerlant voor staat …:

Door medewerkers en leerlingen van het Maerlant zijn vier pijlers benoemd, die staan voor de school die Maerlant wil zijn: 

Op het Maerlant telt jouw mening!

Leerlingen worden uitgedaagd om hun mening te geven en om zich met zaken te bemoeien. In de leerlingenraad, in de medezeggenschapsraad, maar ook bij sollicitaties worden leerlingen uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen. Met de klassenvertegenwoordigers zijn er verschillende gesprekken per jaar en via MaerlantTV brengen leerlingen in beeld hoe zij de school (willen) zien! 

Structuur en dynamiek

Maerlant staat voor structuur èn dynamiek! Structuur vind je terug in een eenduidige manier van omgaan met bijvoorbeeld te laat komen of eruit gestuurde leerlingen; zo is het lokaal 100 de plek waar eruit gestuurde leerlingen zich melden. Vanuit het leerlingloket worden allerlei leerlingzaken geregeld, bijvoorbeeld verzuimregistratie, verzoeken voor verlof en het is een plek om bijvoorbeeld pesten te melden. Afgesproken regels worden consequent gehandhaafd en tijdens pauzes spreken schoolstewards andere leerlingen aan op het maken van rommel. Dat zorgt voor een overzichtelijke en schone school. 
Maar er is ook dynamiek! 
De activiteiten in P-tijd, excursies, buitenlandse reizen, projecten, sportdagen en de speciale acties als Paarse Vrijdag en SummerVibes maken dat de school leeft!
<klik hier> voor de leefregels van het Maerlant.

Een veilige en uitdagende omgeving

In het mooie en lichte gebouw waarin het Maerlant huist, hebben alle leerlingen een eigen schooldeel. De kleuren geel, rood en groen staan respectievelijk voor het deel van de school waar vmbo basis/kader huist, waar havo en vwo de meeste van hun lessen volgen en waar de afdelingen tl en vmbo support hun eigen plek hebben. Er zijn anti-pestcoördinatoren, die pesten zo veel mogelijk in de kiem smoren. 

Eén school met aandacht voor jóuw talent

Naast de eigenheid van de ‘eigen’ afdeling (rood, geel of groen) is er ook nadrukkelijk verbinding tussen de verschillende afdelingen van de school. Er zijn diverse gezamenlijke activiteiten waarin leerlingen uit verschillende afdelingen elkaar ontmoeten.