Oudervereniging

De oudervereniging is essentieel

Het Maerlant heeft een oudervereniging. Die oudervereniging, waarvan iedere ouder/verzorger in principe lid is, komt op voor de belangen van de leerlingen en de ouders met name richting de schoolleiding.
Het bestuur van de oudervereniging streeft ernaar om per leerjaar en per afdeling tenminste één oudervertegenwoordiger in ons midden te hebben.

Wij vergaderen regelmatig over allerhande zaken die ons als ouders bezighouden waar het onze kinderen op het Maerlant betreft. De relatie met de schoolleiding is positief-kritisch en altijd constructief. Enerzijds vindt de schoolleiding in ons vaak een platform teneinde “nieuws” naar de ouders toe onder het voetlicht te brengen en om haar beleid waar nodig te verduidelijken. Anderzijds vinden ouders via ons bij de schoolleiding vaak een luisterend oor, mede omdat de rector meestal bij onze vergaderingen aanwezig is.

De oudervereniging is te bereiken via: oudervereniging@maerlant.eu