Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding binnen Maerlant wordt gezien als onderdeel van het regionale beleid. Hierin wordt elke organisatie aangesproken op zijn eigen taak en verantwoordelijkheid.

In de schoolinterne begeleiding van leerlingen is er sprake van opeenvolgende fasen in de ondersteuning. Het afdelingsteam (eerste lijn) vormt de basis. Indien nodig sluiten interne specialisten (tweede lijn) of externe partijen (derde lijn) aan om de begeleiding te intensiveren. Daarnaast ligt er een eigen verantwoordelijkheid bij de leerling en de ouders. School, ouders en leerlingen vormen op deze manier samen de “begeleidingsdriehoek”. Deze structuur binnen Maerlant schept voorwaarden voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zodat deze hun schoolloopbaan op efficiënte wijze kunnen doorlopen en bij mogelijke belemmeringen adequate ondersteuning en begeleiding krijgen.

Binnen het passend onderwijs wordt er verschil gemaakt tussen basis-, basisplus-, en extra ondersteuning.
In het schoolondersteuningsprofiel van Maerlant is vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden. Niet alleen het verwerven van kennis staat op Maerlant centraal, ook de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van alle leerlingen krijgen een plaats.
Het schoolondersteuningsprofiel  toont voor alle VO-scholen de mogelijkheden wat betreft ondersteuning en begeleiding.
Dit gebeurt in samenspraak met het Samenwerkingsverband op Voorne-Putten-Rozenburg, het Onderwijscollectief (www.onderwijscollectiefvpr.nl)

Wij streven naar een integratie van de leerlingondersteuning in het onderwijs - we denken en handelen vanuit het belang van de leerlingen - om de leerlingen optimaal te laten profiteren van het aanbod van de school. Alle medewerkers in de school zijn vanuit hun eigen taakstelling verantwoordelijk voor en nadrukkelijk betrokken bij de begeleiding en de ontwikkeling van de leerlingen. Deze ontwikkeling gaat van geleid, via begeleid naar zelfstandigheid zodat de leerlingen hun persoonlijke doelstellingen halen, hun competenties ontwikkelen en zich kwalificeren voor de periode na het voortgezet onderwijs.

Voor vragen over de leerlingbegeleiding op Maerlant kunt u contact opnemen met

Mevr. L. Eijsberg
Afdelingsleider leerlingbegeleiding
0181-412210
l.eijsberg@maerlant.eu
Nieuws
Eerste schoolweek 24-25
Verder lezen