Historie van het Maerlant

Het Maerlant is een school voor bijna alle soorten van voortgezet onderwijs.

In de loop der tijd is deze school door fusie en wijzigingen van bestuur ontstaan.

De Historische Commissie zal in de komende tijd hieronder een uitleg geven hoe dit zo gekomen is.

 

 

 

 

De commissie bijzondere projecten heeft in juni 2009 een historische beslissing genomen!

Het Maerlant College mocht haar ambities waarmaken en kreeg alle mogelijkheden om modern en duurzaam te gaan bouwen.
Filosofie achter de nieuwbouw was de kleinschaligheid. Er kwamen vier gebouwen met hun eigen schoolleiding en hun eigen inrichting op basis van onderwijsvisie. Dus de leerlingen van het MAVO kregen een ander gebouw dan hun vrienden van het HAVO , VWO of VMBO. Gelukkig is er ook gekozen voor een veilig gebouw met een overdekte fietsenstalling en ruime pleinen om gezellig met elkaar te kunnen omgaan. Geen super grote aula of kantine, maar elke gebouw heeft zijn eigen ontspanningsruimtes!

Er is in de afgelopen jaren en maanden voorafgaande aan de nieuwbouw heel veel gesproken over de inrichting en indeling van de lokalen. Alle geledingen kregen de gelegenheid om mee te praten en mee te denken, want de school is van en voor ons allemaal!!!


<Klik hier> voor de foto's gemaakt op 8 februari 2012
<Klik hier> voor de foto's gemaakt op 6 maart 2012
<Klik hier> voor de nieuwste serie foto's van 15 maart 2012
<Klik hier> voor de foto update van 14 juni 2012
<Klik hier> voor de update van 11 juli 2012 - 1 week voor de oplevering!
<Klik hier> voor de stand van zaken per 20 augustus 2012.

Het terrein waar de nieuwe school werd gebouwd (hoek van de Hossenbosdijk in Brielle): - situatie maart 2011De situatie op 6 maart 2012 was inmiddels flink veranderd!