Aanmelden

Om uw zoon of dochter aan te melden voor onze school vindt u hier alle informatie: <klik hier>


Tussentijdse instroom

Bij aanmeldingen van buitenaf gedurende het jaar hanteren wij de volgende criteria als vol:
- Vmbo bb Leerjaar 1 - Max 17 lln per klas
- Vmbo bb Leerjaar 2 - Max 24 per klas
- Vmbo Kb Max 24 per klas
- Vmbo TL/H/V Max 30 lln per klas

Voor de specifieke afdeling Support hebben wij in leerjaar 1 plek voor Max 38 lln