Schooldecanen

De school heeft twee schooldecanen en een loopbaanbegeleider. Zij helpen de leerlingen bij hun richtingkeuze binnen school en bij hun keuze voor een vervolgopleiding. Hiervoor worden diverse activiteiten in de loop van het jaar georganiseerd. De komende periode is voor de klassen 2 vmbo, 3 havo en 3 vwo bedoeld om te komen tot een goede keuzerichting en voor de examenkandidaten om zich (tijdig) in te schrijven voor een vervolgopleiding. Hierbij helpen de schooldecanen en de loopbaanbegeleider u/je graag. Ook de leerlingen van de andere klassen worden op verzoek met raad en daad ter zijde gestaan. De verdeling van taken is:

 

 

vmbo LW/BB/KB: voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s):  mw. M. Amersfoort (m.amersfoort@maerlant.eu)

vmbo TL/GL: voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s): dhr. R. Molema (r.molema@maerlant.eu)

 

havo + 5/6 vwo: voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s): mw. drs. G. Muilwijk 

(g.muilwijk@maerlant.eu)

 

3/4 vwovoor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s): dhr. drs. E. van der Geest 

(e.geest@maerlant.eu)Aanvraag verlof voor bezoeken aan Open Dag, meeloopdag of proefstuderen:

  • HAVO/VWO: aanvraagformulier voor bezoeken aan Open Dag, meeloopdag of proefstuderen op Hogeschool of Universiteit is af te halen bij mw. Muilwijk. 
  • VMBO: <klik hier> voor verlofaanvraag voor bezoeken aan vervolgopleiding. Dit formulier is ook af te halen bij de afdelingsleiders VMBO, het Leerling Loket of verzuim coördinator VMBO

 NIEUWS: 

<klik hier> voor informatieboekje Kinderbijslag t/m Studiefinanciering

<klik hier> voor decaangesprek voor 5vwo leerlingen op 19 of 26 september 2019


<klik hier> voor data open dagen MBO Rotterdam-Rijnmond voor 3 en 4 vmbo 2019-2020
<klik hier> voor slimme vragen tijdens MBO open dagen

<klik hier> voor informatie "het kiezen van een vervolgopleiding 4vmbo (oktober 2019)"

<klik hier> voor informatie "leerplicht en kwalificatieplicht 4vmbo (oktober 2019)"

<klik hier> voor Informatie Studiekeuzebeurs West 4vmbo op 6 en 7 december 2019

<klik hier> voor informatie over het DDD en Privacy 4vmbo support-BB-KB (november 2019)


<klik hier> voor presentatie informatieavond 5havo en 6vwo (oktober 2018)


<klik hier> voor presentatie profielkeuze voor 3havo (januari 2017)

<klik hier> voor presentatie profielkeuze voor 3vwo (januari 2017)

<klik hier>  voor het informatieboekje Tweede Fase 3vwo 2017

<klik hier> voor het informatieboekje Tweede Fase 3havo 2017Informatie over een nieuwe site van het ministerie m.b.t. vervolgonderwijs en verder studeren:

Klik hier:  Startstuderen.nl