Excursies

In de loop van een schooljaar proberen we als aanvulling op de lessen minstens een excursie voor elke klas te organiseren. Ook zijn er excursies ter ontspanning. In de jaarplanning zijn de excursies opgenomen.