Schooldecanen

De school heeft twee schooldecanen en een loopbaanbegeleider. Zij helpen de leerlingen bij hun richtingkeuze binnen school en bij hun keuze voor een vervolgopleiding. Hiervoor worden diverse activiteiten in de loop van het jaar georganiseerd. De komende periode is voor de klassen 2 vmbo, 3 havo en 3 vwo bedoeld om te komen tot een goede keuzerichting en voor de examenkandidaten om zich (tijdig) in te schrijven voor een vervolgopleiding. Hierbij helpen de schooldecanen en de loopbaanbegeleider u/je graag. Ook de leerlingen van de andere klassen worden op verzoek met raad en daad ter zijde gestaan. De verdeling van taken is:

 

 

vmbo LW/BB/KB: voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s):  mw. M. Amersfoort (m.amersfoort@maerlant.eu)

vmbo TL/GL: voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s): dhr. R. Molema (r.molema@maerlant.eu)

 

havo + 5/6 vwo: voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s): mw. drs. G. Muilwijk 

(g.muilwijk@maerlant.eu)

 

3/4 vwovoor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s): dhr. drs. E. van der Geest 

(e.geest@maerlant.eu)Aanvraag verlof voor bezoeken aan Open Dag, meeloopdag of proefstuderen:

  • HAVO/VWO: aanvraagformulier voor bezoeken aan Open Dag, meeloopdag of proefstuderen op Hogeschool of Universiteit is af te halen bij mw. Muilwijk. 
  • VMBO: <klik hier> voor verlofaanvraag voor bezoeken aan vervolgopleiding. Dit formulier is ook af te halen bij de afdelingsleiders VMBO, het Leerling Loket of verzuim coördinator VMBO

 NIEUWS: 

<klik hier> voor informatie Opschuiven datum Toelatingsrecht MBO - 4vmbo (januari 2021)

<klik hier> voor aanmaken Doorstroomdossier t.b.v. aanmelden MBO 4vmbo 2020-2021

<klik hier> voor informatieboekje Kinderbijslag t/m Studiefinanciering
<klik hier> voor data open dagen MBO Rotterdam-Rijnmond 4vmbo 2020-2021

<klik hier> voor slimme vragen tijdens MBO open dagen

<klik hier> voor informatie "het kiezen van een vervolgopleiding 4vmbo (oktober 2020)"<klik hier> voor het informatieboekje Tweede Fase 3vwo 2021

<klik hier> voor het informatieboekje Tweede Fase 3havo 2021Informatie over een nieuwe site van het ministerie m.b.t. vervolgonderwijs en verder studeren:

Klik hier:  Startstuderen.nl