LAKS

Het belang van onze leerlingen is ons een groot goed. Zo wel op school als landelijk proberen de leerling geleding van de MR en de leerlingenraad van onze school voor de belangen van onze leerlingen op te komen. Dat dit soms tot conflicten kan leiden is ook duidelijk. Naast de leerlingenraad en de leerling geleding in de MR (medezeggenschapsraad) is er ook een landelijke organisatie die opkomt voor het belang van de leerling. Deze "leerlingenvakbond" het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) laat zich van tijd tot tijd horen, vooral tijdens de Centrale Examens. Wat het LAKS zo al doet is te lezen op hun website .