Elektronische Leer Omgeving (ELO)

Binnen het programma Magister is ook een ELO opgenomen. De ELO is bedoeld om het leren (digitaal) te ondersteunen. Leerlingen kunnen een docent vragen stellen of hun werk insturen. Het ene vak is hier voor meer geschikt en de ene docent is hierin verder dan de andere docent. In de komende tijd zal steeds meer van dit extra leermiddel gebruik gemaakt gaan worden.