vmbo support


vmbo support onderbouw (leerjaar 1 en 2)

Maerlant beschikt over een afdeling die speciaal is ingericht voor leerlingen met een complexere onderwijsproblematiek. Er is sprake van een rustige prikkelarme werkomgeving in een kleine setting met veel structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. De leerlingen worden begeleid door een vast team van gespecialiseerde docenten. Het docententeam wordt ondersteund door de begeleider passend onderwijs, schoolmaatschappelijk werker, orthopedagoog en afdelingsleider leerlingbegeleiding.

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) gemaakt. De mentor is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het OPP. Eén keer in de twee weken houdt hij een individueel coachgesprek met de leerling naar aanleiding van de persoonlijke doelen die door de leerling zelf, samen met zijn mentor, zijn opgesteld.

Doelgroep:

  • Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag op didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied. Zij kunnen, na onder andere advisering van de Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO) en/of op verzoek van de basisschool, geplaatst worden in vmbo support klassen met maximaal 12 leerlingen. Om hun leerweg met goed gevolg te kunnen afsluiten krijgen de leerlingen een intensieve vorm van begeleiding  bij het leer- en ontwikkelingsproces in een rustige werkomgeving. 

  • Leerlingen voor wie structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid in een prikkelarme omgeving noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld leerlingen met een ASS problematiek. Maar ook leerlingen zonder ASS problematiek die gebaat zijn bij deze vorm van intensieve begeleiding kunnen hiervoor in aanmerking komen.  Maerlant heeft voor deze leerlingen  een speciale methodiek ontwikkeld. Leerlingen kunnen worden geplaatst in deze klas met maximaal 10 leerlingen indien hun problematiek internaliserend van aard is en wanneer hun didactische vaardigheden op vmbo niveau liggen (BB tot en met TL). De school bepaalt of de problematiek van de aangemelde leerling past binnen het ondersteuningsprofiel van de school en de leerling plaatsbaar is in deze structuurgroep.