Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)
Aan elke school, dus ook aan het Maerlant,  is een Medezeggenschapsraad verbonden. De MR is een wettelijk orgaan dat  instemming verleent of advies geeft ten aanzien van diverse beleidsstukken en controleert of gemaakte afspraken worden nagekomen. De MR vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De goedgekeurde notulen van de vergaderingen komen steeds hier te staan.


Het belang van de Medezeggenschapsraad op het Maerlant: 

Ouders, leerlingen en de school hebben allemaal belang bij medezeggenschap. Voor u als ouders is het zeker belangrijk om van de medezeggenschap gebruik te maken. Immers, uw kind brengt een zeer groot deel van de tijd door op school. Ze bouwen daar aan hun toekomst. Als ouder wil je graag dat je kind daartoe optimaal in staat gesteld wordt....lees verder.


Vergaderschema 2016-2017 

Dinsdag 6 september 2016
Dinsdag 1 november 2016
Dinsdag 6 december 2016
Dinsdag 24 januari 2017
D
insdag 14 maart 2017
Dinsdag 18 april 2017
Dinsdag 20 juni 2017 (etentje)
Dinsdag 27 juni 2017 (reserve)De samenstelling van de MR 2016-2017 ziet er na de laatste verkiezingen als volgt uit:

Personeelsgeleding:

Leerlinggeleding:

Oudergeleding:

Dhr. C. van Helvoort

Milou de Schrijver

Dhr. B. van Woensel

Mw. M. v.d. Salm

Kia Groeneveld

Dhr. P. Nagelkerke

Mw. G. Muilwijk-Drent (voorz.)

Suzanne Huijgen

Mw. M. Brunt

Dhr. N.Tromp    
Dhr. E. v.d. Geest (vice-voorz. en tevens GMR-lid)    
Mw. J. de Doelder (secr.)    

 


Reglement MR

De MR werkt onder een vastgesteld reglement. Omdat dit reglement een groot bestand is, is deze als pdf-bestand beschikbaar. Klik hier voor het reglement. 


Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

Het Maerlant maakt deel uit van de onderwijsstichting Galilei. De wet geeft aan dat er voor deze stichting een overkoepelende medezeggenschapsraad de gang van zaken met betrekking tot het handelen van het bestuur van de stichting controleert. Deze raad wordt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad genoemd. Ook voor deze raad is een reglement vastgesteld. In pdf-formaat kunt u dit lezen door hier te klikken.

 

Vergadering dd.  Notulen

 notulen

   Jaarverslag 2015-2016  pdf
 14-03-2017  Notulen open gedeelte  pdf
 24-01-2017  Notulen open gedeelte  pdf
 06-12-2016  Notulen open gedeelte  pdf
 01-11-2016  Notulen open gedeelte  pdf
 06-09-2016  Notulen open gedeelte  pdf
 2015-2016  besluitenlijst  pdf
 21-06-2016  Notulen open gedeelte  pdf
 31-05-2016  Notulen open gedeelte  pdf
 16-04-2016  Notulen open gedeelte  pdf
 08-03-2016  Notulen open gedeelte  pdf
 26-01-2016  Notulen open gedeelte  pdf
 01-12-2015  Notulen open gedeelte  pdf
 03-11-2015  Notulen open gedeelte  pdf
 08-09-2015  Notulen open gedeelte  pdf
 23-06-2015  Notulen open gedeelte/besluitenlijst  pdf pdf
 19-06-2015  Notulen open gedeelte  pdf
 15-04-2015  Notulen open gedeelte  pdf
 17-03-2015  Notulen open gedeelte/besluitenlijst  pdf pdf
 04-11-2014  Notulen open gedeelte  pdf
 16-09-2014  Notulen open gedeelte  pdf
 08-07-2014  Notulen open gedeelte  pdf
 10-06-2014  Notulen open gedeelte  pdf
 13-05-2014  Notulen open gedeelte  pdf
 11-03-2014  Notulen open gedeelte  pdf
 28-01-2014  Notulen open gedeelte  pdf
 02-04-2013  Notulen open gedeelte  pdf
 05-02-2013  Notulen open gedeelte  pdf