Examen informatie

De afsluiting van het voortgezet onderwijs in Nederland gebeurt volgens een heel dik besluit, het zgn. examenbesluit. Als volgens dit besluit alle vakken zijn afgerond en als totaal wordt voldaan aan de zgn. examennormen krijgt een leerling zijn diploma. Dit diploma geeft aan dat de opleiding in het voortgezet onderwijs goed is afgesloten maar geeft ook recht op toelating op de aansluitende vervolgopleiding.

Om uiteindelijk een diploma te behalen moeten er heel veel onderdelen worden afgerond. Een overzicht hiervan staat in de PTA's van de verschillende richtingen.


  Actuele opmerkingen over de tentamens en examens staan hieronder (update 24 juni 2020):
 • Plattegrond diploma-uitreiking 4BB/KB <klik hier>
 • Aanvraag RV toets 4BB/KB <klik hier>
 • Aanvraag RV toets 4TL-5H-6V <klik hier> 

 • Informatie over uitslagdag, aanvragen RV toets en diploma-uitreiking <klik hier>
 • Folder DUO "jouw diploma staat online" <klik hier>
 • Inleveren schoolboeken examenleerlingen <klik hier voor het inleverschema>


 • Geslaagden 24 juni 2020 - van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma!

  ​​​​​​​
  In dit bizarre schooljaar zijn de eindexamens inmiddels afgerond en de uitslagen zijn officieel vastgesteld. Op de eerder vastgestelde data gaan we iets moois maken van de diploma-uitreikingen. Dat zal noodgedwongen in aangepaste vorm gaan, maar we maken er toch een mooi (en veilig) feestje van!
  Er is bij sommige leerlingen teleurstelling dat ze hun schoolcarrière door de corona-crisis op een onbevredigende manier hebben moeten afsluiten. Tegelijkertijd is het wel zo dat deze generatie leerlingen heeft laten zien ook in moeilijke tijden de moed, de flair en de zelfstandigheid te kunnen opbrengen om het diploma onder deze omstandigheden op een mooie manier te behalen.
  Felicitaties zijn dus op hun plaats en heel veel waardering voor de inzet van onze geslaagden!
  Anders Vink
  rector 

 •   VMBO-BB/KB <klik hier>
 •   VMBO-TL <klik hier>
 •   HAVO <klik hier>
 •   VWO <klik hier> • Schema SE-3 van 7-18 mei 2020 voor 4TL/GL, 5HAVO en 6VWO <klik hier>
  Begeleidend schrijven bij schema SE-3 voor 4TL/GL, 5HAVO en 6VWO <klik hier>

 • Slaag-zakregeling 2020 voor 4BB/KB/LWT <klik hier>
 • Slaag-zakregeling 2020 voor 4TL/GL, 5HAVO en 6VWO <klik hier>

 • Belangrijke informatie d.d. 23 maart 2020 4TL/GL <klik hier>

 • SE rooster 4BB/KB/LWT <klik hier>
 • Aangepaste planning 4BB/KB/LWT <klik hier>

 • Belangrijke informatie d.d. 23 maart 2020 5HAVO <klik hier>
 • Belangrijke informatie d.d. 23 maart 2020 6VWO <klik hier>
 
* Je eigen geld als je 18 wordt <klik hier>