Waarom Maerlant?

Een nieuwe school!

Maerlant is een goed presterende school met uitstekende examenresultaten in de afdelingen vmbo bb/kb/tl, havo, atheneum en gymnasium. Iedere afdeling heeft zijn eigen lokalen en loungeplekken.

Omdat er veel voorzieningen zijn die door iedereen gebruikt worden, betekent dit dat je je vrienden en vriendinnen van de basisschool weer tegen kunt komen. In het gebouw is veel glas gebruikt. Daardoor kunnen we ons onderwijs in alle openheid laten zien: in uitdagende lessen wordt gewerkt, gediscussieerd, gepeinsd en gelachen.


Met plezier naar school

Wij willen graag dat de leerlingen zich prettig en veilig voelen.
Er is respect en er gelden normen en waarden. Pesten en pestgedrag worden niet getolereerd.
De schoolregels gelden voor iedereen (leerlingen en personeel). Men kan elkaar hierop aanspreken.
Maerlant is een rookvrije en gezonde school. Frisse kleuren en heel veel licht. Een grote fietsenstalling onder de school en wel vijf gymzalen. Ook heeft Maerlant een eigen counter met veel (gezonde) producten.
Elke afdeling heeft zijn eigen unit. Rood, geel en groen zijn de herkenbare kleuren voor de leerlingen.  


GRIP op Leren

In het schooljaar 2020-2021 werken de leerlingen op het Maerlant met een rooster waarin lessen van 60 minuten staan (ongeveer 4 op een dag) en flexibele lessen. In die flexibele lessen kunnen leerlingen kiezen voor vakken waar ze extra tijd in willen steken. Soms kun je ook kiezen voor een stilte-uur of een huiswerkuur. Of inschrijven voor een langere periode voor bijvoorbeeld sportlessen of filosofie.

Om goede keuzes te kunnen maken spreekt iedere leerling met regelmaat met zijn of haar coach – gemiddeld eens in de twee weken.

Hoe laat zijn de lessen?
Een voorbeeldrooster voor een brugklas (precieze lestijden zijn nog niet vastgesteld):

Niet alleen lessen

Maerlant staat bekend om de extra (buitenschoolse) activiteiten. 

Begin eerste klas staat er een brugklaskamp op het programma en in december zijn er de kerstgala's. 


Dan is er aan het eind van klas 1 een leuk uitstapje en aan het einde van de laatste lesochtend begint het zomerfeest (Summer Vibes).Chromebooks

In klas 1, 2 en 3 wordt met Chromebooks gewerkt. Niet iedere les, maar wel regelmatig. 

Via the Rent Company kan een Chromebook worden gekocht of gehuurd. Je kunt eventueel ook zelf een Chromebook aanschaffen. 


TalentAtelier 

Naast alle ‘gewone’ lessen die je volgt, kun je op Maerlant ook andere activiteiten kiezen. In de eerste klas kun je meerdere keren kiezen uit verschillende TalentAteliers. Deze keuzelessen volg je dan gedurende een bepaalde periode. Je kunt hierbij denken aan koken, zaalvoetbal, leren programmeren, de schoolband, huid- en haarverzorging of bijvoorbeeld golf. Dit doe je niet met je eigen klas maar samen met leerlingen die dezelfde keuzes maken als jij. Daarnaast zijn er activiteiten zoals theaterbezoek, debatlessen en kunstprojecten. Zo ontdek je je eigen interesses en talenten; en dat vinden we belangrijk!

 


Eigentijds gymnasium


Maerlant heeft een Eigentijds Gymnasium. Bij ons is het gymnasium meer dan Grieks en Latijn op het rooster. Naast aandacht voor kennis en een mooi programma rond klassieke vorming zijn er projecten met aandacht voor nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en reflectie.


Trajectgroep

Dit is een ruimte waar leerlingen extra ondersteuning krijgen. Te denken valt aan hulp bij plannen van een schooldag of huiswerk, coachende gesprekken over persoonlijke ontwikkeling. 


LeerlingLoket

Dit is een centrale plek binnen de school waar leerlingen altijd terecht kunnen met zaken rondom hun welbevinden. Zij kunnen hier ook naartoe voor allerlei vragen, ziekmeldingen, verlofaanvragen etc. Het leerlingloket werkt nauw samen met de mentor, ten behoeve van de leerling.


We doen het samen

Goed contact tussen school, ouders en leerling is erg belangrijk. Leerlingen worden begeleid in hun studie, er zijn ouder-informatieavonden, maar ook ouder-leerling cijferbesprekingen.
Bij Maerlant wordt de leerling gezien!


Begeleiding

Op worden leerlingen op verschillende manieren begeleid.
Leerlingen krijgen bijvoorbeeld hulp bij het plannen en maken van hun huiswerk en hun leerwerk; individuele begeleiding voor leerlingen vindt plaats door hun coach.
Tijdens verschillende momenten op een dag kan een leerling vakspecifieke extra begeleiding krijgen van een vakdocent.
Magister speelt bij dit alles een belangrijke rol. Alle benodigde informatie voor leerlingen wordt in het programma Magister bijgehouden; u heeft als ouder(s) / verzorger(s) ook toegang tot Magister.


Dubbele adviezen

Leerlingen met een dubbel advies, de dakpanleerlingen, worden op het hoogst geadviseerde niveau geplaatst. Met goede begeleiding werken we dan zo vaak mogelijk naar het hoogste niveau toe. Als er voldoende dakpanleerlingen zijn, wordt er één dakpanklas, bijvoorbeeld tl/havo, gemaakt.


SchoolStewards

Maerlant is een schone school. Dat komt zeker door de inzet van de SchoolStewards. Elke dag houdt een groep leerlingen uit klas 3 en 4 toezicht tijdens de pauzes. In tweetallen spreken zij leerlingen aan als er rommel ligt. Opruimen doen we met elkaar!


Op ontdekkingsreis

Al in de eerste klas staan er aparte taalvakken (Engels en Frans in havo/vwo)), rekenvakken (wiskunde en rekenen) en doevakken (tekenen, handvaardigheid) op het rooster.
Ook zijn er nieuwe vakken zoals science, biologie en onderzoeksvaardigheden (in havo/vwo).
Spannend!


Uitstekende resultaten

Maerlant is een uitstekende school.
Een bewijs hiervan zijn de eindresultaten van de examens.
Al jaren hebben we hoge slagingspercentages, boven het landelijk gemiddelde.